Przemysł 4.0 w budowie maszyn – jak firma MULTIVAC rozwija cyfryzację i przygotowuje się na wyzwania przyszłości

Wywiad z Guido Spix, dyrektorem zarządzającym i CTO w firmie MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

Również w budowie maszyn słyszy się dużo o Przemyśle 4.0 – czy może nam Pan po krótce zrelacjonować, jakie znaczenie dla budowy maszyn w Niemczech ma Przemysł 4.0?

Generalnie należy stwierdzić, że w temacie Przemysłu 4.0 budowa maszyn poczyniła całkiem daleko idące kroki i wyszła już z pierwszej fazy. Pojawiło się już wiele gotowych do wdrożenia rozwiązań technologicznych. Wiele przedsiębiorstw wdrożyło sieciowe lub samodzielnie sterowane procesy a także bazujące na IT rozwiązania z dziedziny automatyzacji. Jednakże tematu Przemysłu 4.0 nie można traktować ryczałtowo. Z mojego punktu widzenia dla przedsiębiorstw pojawiają się na rynku głównie dwa kierunki działania o różnych wymiarach: z jednej strony mowa tu o poważnym wyzwaniu, jakim jest wdrożenie i realizacja we własnej organizacji Przemysłu 4.0 z jego podstawowymi elementami takimi, jak cyfryzacja i usieciowienie – począwszy od udoskonalania procesów produkcyjnych aż po usieciowienie wykraczające poza granice przedsiębiorstwa i kraju. W tym zakresie do wyjaśnienia pozostają między innymi kwestie bezpiecznej wymiany i wykorzystania danych oraz kwestia ram prawnych, ponieważ bez swobodnej wymiany informacji nie można sobie wyobrazić istnienia Przemysłu 4.0. Do tego dochodzi naturalnie konieczność stworzenia niezbędnej infrastruktury umożliwiającej powstanie cyfrowej sieci. Na wszystko to każde przedsiębiorstwo musi opracować własną strategię mając przy tym na względzie korzyści ekonomiczne, w której poza techniką i procesami pod uwagę wzięci zostaną także ludzie i organizacja. Pojawia się również konieczność zręcznego połączenia ze sobą istniejących już technologii i rozwiązań.

Z drugiej zaś strony firmy z branży budowy maszyn muszą przyjrzeć się własnemu portfolio produktowemu: możliwe jest w tym zakresie dalsze rozwijanie istniejących rozwiązań tak, aby przystosować te firmy do wdrożenia Przemysłu 4.0. Całkiem realistyczny jest w tym przypadku także scenariusz, nad którym w firmie MULTIVAC pracujemy intensywnie już od dawna, zakładający innowacje produktowe oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych poprzez cyfryzację i usieciowienie produktów i produkcji.

Proszę pozwolić mi zatrzymać się przy tym punkcie, Panie Spix – jakie znacznie ma Przemysł 4.0 dla firmy MULTIVAC?

Cyfryzacja otwiera przed naszym przedsiębiorstwem różne perspektywy. Pierwszy, i zarazem najbliższy, aspekt dotyczy cyfryzacji istniejących procesów mającej na celu jeszcze efektywniejsze ich ukształtowanie i wygenerowanie tym samym dodatkowych korzyści dla naszych klientów. Udało nam się to już zrealizować w wielu obszarach – mam tu na myśli nasze centrum logistyczne Wolfertschwenden, które zostało pomyślnie uruchomione w zeszłym roku i które zaopatruje w części klientów w Europie oraz nasze spółki córki. Najnowsza technologia magazynowa, wydajne systemy IT i nowoczesne struktury logistyczne współpracują tu ze sobą w optymalny sposób i zapewniają bezproblemowe działanie procesów, maksimum efektywności i transparentności oraz maksymalną wydajność. 

Inne hasło dotyczy „cyfrowej produkcji“, czyli zintegrowanego odwzorowania i sterowania naszymi procesami produkcyjnymi. Również tutaj wymagane są inteligentne, efektywne, wspomagane programowo i przede wszystkim usieciowione technologie produkcyjne, ponieważ same systemy IT nie wystarczą do stworzenia Przemysłu 4.0. Zalety są oczywiste: śledzenie zleceń w czasie rzeczywistym, najbardziej aktualny stan danych, optymalizacja czasów przebiegu i wreszcie również dotrzymanie terminów dostaw oraz możliwość szybkiej reakcji na zapotrzebowanie rynku.

Dodatkowo poddaliśmy również cyfryzacji nasze procesy w obszarze zbytu – mam tu na myśli nasz portal dla klientów i różne platformy E-Commerce. Już teraz znaczącą część naszej sprzedaży części zamiennych realizujemy za pośrednictwem sklepu internetowego i dzięki bezpośredniemu włączeniu naszych klientów przez EDI i OCI do naszych systemów sklepowych udało nam się zapewnić im dodatkowe korzyści.

 

Wspominał Pan właśnie o pierwszej perspektywie cyfryzacji istniejących procesów we własnym przedsiębiorstwie. Widzi Pan inne perspektywy w udostępnieniu swoim klientom cyfrowych usług serwisowych?

Jak najbardziej. Nazywamy je także „Smart Services“. Pojęciem Smart Services określamy te pakiety usług, które przyczyniają się do dalszej optymalizacji procesów pakowania u naszych klientów i ich jeszcze bardziej efektywnego ukształtowania. Przykładami Smart Services są usługi takie, jak Predictive Maintenance lub tworzenie obszernych analiz OEE (ogólnej wydajności urządzenia), pozwalające użytkownikowi na analizowanie stanu maszyn opakowaniowych i dalszą optymalizację procesów pakowania. Prawdopodobne jest również podłączenie maszyn opakowaniowych do naszego portalu dla klientów oraz naszych systemów sklepowych i generowanie dzięki temu automatycznych zamówień części zamiennych. Pozwoli to znacznie ułatwić czynności związane z utrzymaniem ruchu u naszych klientów. Ponadto naszą nową generację maszyn X-line wyposażamy w Pack Pilot. Oprócz maksymalnej wydajności Pack Pilot przyczynia się również w znaczącym stopniu do uzyskania stałej jakości pakowania i maksymalnego bezpieczeństwa opakowania.

Jak dokładnie działa Pack Pilot?

Pack Pilot pozwala na konfigurację maszyn bez udziału specjalistycznej wiedzy. W celu założenia nowej receptury użytkownik wybiera właściwości opakowania, materiał opakowaniowy i właściwości produktu. W połączeniu z danymi zastosowanych narzędzi maszyna sama dostosowuje swoje parametry do niemal optymalnego punktu znamionowego pracy. Dzięki Pack Pilot ustawienia maszyny są w momencie startu produkcji prawidłowe i wytwarza ona bez większych strat rozruchowych opakowania z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa opakowania, jakości na stałym poziomie oraz maksymalnej wydajności. Ważnym aspektem jest w tym przypadku fakt, że Pack Pilot pozwala na eksploatację maszyny bez wiedzy użytkownika. Dodatkowo redukcja strat rozruchowych prowadzi do oszczędności w zakresie produktów, materiałów opakowaniowych i czasu produkcji.

 

W jaki sposób Pack Pilot zasilany jest aktualnymi danymi?

Dzięki podłączeniu do chmury MULTIVAC Cloud Pack Pilot uzyskuje dostęp do wiedzy eksperckiej firmy MULTIVAC, zawierającej między innymi informacje o optymalnych parametrach maszyn do przetwarzania różnych materiałów opakowaniowych. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, iż ta wiedza ekspercka firmy MULTIVAC stale się powiększa dzięki realizacji każdego roku ponad 1 000 nowych automatycznych rozwiązań opakowaniowych. Nasi kliencie czerpią korzyści z tego bogatego know-how dzięki podłączeniu do chmury.

 

Jakie warunki muszą być spełnione dla udostępnienia Smart Services?

Podstawowym warunkiem jest wyposażenie naszych maszyn opakowaniowych w czujniki. I tak MULTIVAC X-line wyposażony jest w dużą liczbę czujników do monitorowania i regulacji procesów. Multi Sensor Control obejmuje przy tym wszystkie istotne parametry procesowe. Dzięki rejestracji tych wartości i przebiegów procesowych udaje nam się z jednej strony utrzymać pracę maszyny w stałym nieomalże optymalnym punkcie eksploatacji, ponieważ poszczególne procesy częściowe takie, jak formowanie, odciąganie powietrza oraz zgrzewanie optymalizowane są w zamkniętych obwodach regulacji. Z drugiej strony wykrywane są odchylenia od wspomnianych wcześniej procesów, co pozwala zapewnić jakość opakowań. Dodatkowo te wartości procesowe stanowią cenną podstawę dla udostępnienia naszych usług typu Smart Services, na przykład prewencyjnego utrzymania ruchu. Z tego wynika drugi warunek, a mianowicie podłączenie maszyn do chmury MULTIVAC Cloud, do której maszyna opakowaniowa może przesyłać odpowiednie dane procesowe.

 

Wielu klientów ma z pewnością krytyczne nastawienie do włączania maszyn do systemów chmurowych. Jakich odpowiedzi udziela firma MULTIVAC na stawiane w tym kontekście pytania?

MULTIVAC bardzo wyraźnie rozróżnia dane procesowe od danych produkcyjnych. Podłączenie naszych maszyn opakowaniowych do chmury MULTIVAC Cloud ma na celu wyłącznie transmisję informacji istotnych z punktu widzenia procesu. Natomiast informacje związane z produkcją lub klientami takie, jak przykładowo informacje o pakowanym produkcie są dla naszych klientów o wiele bardziej krytyczne. Dlatego te informacje udostępniamy wyłącznie naszym klientom.

Czy udało się już uzyskać opinie zwrotne z rynku?

Jak wiadomo, X-line pokażemy wybranym klientom po raz pierwszy na targach interpack 2017 – i jestem przekonany, iż ze względu na znaczny postęp, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i jakości opakowania oraz wydajności produkcji, nowa koncepcja spotka się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem. W ramach prac projektowych omawialiśmy już tę koncepcję z kilkoma klientami i spotkaliśmy się wyłącznie z pozytywną reakcją.

 

Czy oprócz cyfryzacji procesów biznesowych oraz udostępnienia usług cyfrowych firma MULTIVAC dostrzega jeszcze inne perspektywy w tym obszarze?

Naturalnie pojawiają się z naszego punktu widzenia nowe perspektywy zmiany modeli biznesowych na naszym rynku. Jako przykład chciałbym tutaj podać sprzedaż artykułów spożywczych online. Badacze rynku prognozowali w najbliższych dziesięciu latach znaczący przełom w handlu artykułami spożywczymi, nawet jeśli zachowanie konsumentów jest chwilowo naprawdę powściągliwe ze względu na bardzo bogatą ofertą zakupową w sferze realnej i pewny lęk przed nowymi koncepcjami. Po stronie oferentów brakuje ekonomicznych i dostosowanych do konsumentów koncepcji logistycznych, do tego dochodzą wytyczne prawne w zakresie artykułów spożywczych, trwałość produktów, wysokie koszty wysyłki i niskie marże. Mimo to: oczekuje się wzrostu obrotów z miliarda w chwili obecnej w przeciągu dekady na ponad siedem miliardów euro rocznie.

Wszystko to ma wpływ na przemysł spożywczy, a zmieniające się zachowanie konsumentów ma bezpośredni wpływ na kształt opakowań. W punktach sprzedaży opakowania oprócz gwarancji ochrony produktu mają za zadanie uczynić prezentację bardziej atrakcyjną. Z kolei w przypadku sprzedaży online funkcja ta nie jest już tak istotna. W tym zakresie o wiele istotniejsze jest dla nas, jaki kształt opakowania zapewni efektywną wysyłkę i optymalną ochronę produktu.

Kolejny punkt to postępująca indywidualizacja opakowań, w wyniku czego pojawiają się nowe wyzwania w obszarze produkcji małych partii. Na końcu należy wspomnieć, że handel online stawia przemysłowi szerokie wyzwania dotyczące identyfikowalności łańcucha logistycznego.

MULTIVAC bierze poza tym udział w różnych inicjatywach celem znalezienia wspólnie z innymi graczami na rynku odpowiedzi na te pytania.

Panie Spix, dziękujemy za interesującą rozmowę.