„Dzięki wysoce elastycznym rozwiązaniom TVI przedsiębiorstwa mogą obsługiwać szeroką gamę produktów.”

 

Wywiad z Aloisem Allgaierem, prezesem spółki TVI
Entwicklung und Produktion GmbH w Irschenberg

TVI jest wiodącym producentem maszyn do porcjowania mięsa i kompletnych linii porcjowania. Szerokie spektrum zastosowań sięga od schładzania mięsa produktu wyjściowego, poprzez porcjowanie niemal każdego rodzaju, umieszczanie na tackach razem z kontrolą wagi, aż po transport gotowej porcji do maszyny pakującej. Od stycznia 2017 roku TVI jest częścią grupy MULTIVAC.

Panie Allgaier, przejęcie TVI było dla MULTIVAC ważnym strategicznie krokiem w kierunku Better Processing. Również TVI współpraca ta przynosi znaczne korzyści. Ale w jakim stopniu zyskują na tym klienci na całym świecie?

Obecnie oferujemy naszym klientom w tym segmencie rynku kompletne rozwiązania z jednego źródła - począwszy od porcjowania, poprzez cały proces pakowania, aż po końcowy etap linii produkcyjnej. Nasi klienci korzystają w szczególności z bogatej wiedzy MULTIVAC w zakresie produkcji liniowej i automatyzacji, które opiera się na doświadczeniu zdobytym przy realizacji około 1 000 projektów rocznie. Pierwszorzędnym celem współpracy jest integracja i inteligentne połączenie produktów TVI i maszyn pakujących MULTIVAC z liniami o możliwie największej automatyzacji i większej wydajności, którymi można bezpiecznie i wygodnie sterować za pomocą centralnej jednostki sterującej. Ponadto nasi klienci mają do dyspozycji osobę do kontaktu w zakresie wszystkich pytań i potrzeb dotyczących procesu porcjowania i pakowania. I to na całym świecie.

 

Panie Allgaier, czy integracja została już całkowicie zakończona, czy też nadal konieczne jest podejmowanie działań?

Jesteśmy na dobrej drodze. Od 1 stycznia 2019 r. cała organizacja sprzedaży obsługiwana jest przez spółki-córki MULTIVAC; wszystkie zewnętrzne umowy partnerskie zostały rozwiązane z dniem 31 grudnia 2018 r. W tym celu nasi współpracownicy wzięli udział w intensywnych szkoleniach na miejscu i zdobyli wszechstronną wiedzę w zakresie produktów TVI. Również w zakresie dokumentacji, marketingu, usług IT i szkoleń technicznych ściśle współpracujemy z grupą MULTIVAC.


Ponadto w 2018 roku zakończyliśmy z sukcesem również wprowadzenie SAP i planujemy kolejne projekty integracyjne, takie jak np. wdrożenie MEP (MULTIVAC Development Process).

 

 

Portfolio TVI obejmuje przełomowe rozwiązania w zakresie prawidłowego schładzania i zamrażania, prasowania, porcjowania, automatyzacji, zawijania mięsnych pałeczek grillowych oraz produkcji patyczków do szaszłyków. Czy planują Państwo dalszy rozwój oferty produktowej i ekspansję działalności gospodarczej w regionach, które do tej pory nie były w wystarczającym stopniu reprezentowane?

Mogę odpowiedzieć na to pytanie stanowczym „tak”. W przyszłości będziemy prezentować kompletne portfolio produktów od najmniejszej do największej maszyny do porcjowania na rynku. Odnośnie drugiej części pytania: Dzięki aktywnej na całym świecie organizacji sprzedaży MULTIVAC w przyszłości również klienci na nowych rynkach będą mogli korzystać z naszych rozwiązań. Przykładem tego są rynki wschodzące i dynamicznie rozwijające się gospodarki Azji i Ameryki Południowej, gdzie konsumpcja mięsa wzrasta nieproporcjonalnie.

 

Jakie korzyści oferują rozwiązania TVI w porównaniu z innymi rozwiązaniami na rynku?

Ogólnie rzecz biorąc, nasze rozwiązania porcjowania wyróżniają się pod pięcioma względami. Po pierwsze: Jakość. Jednolite formowanie, równoległe cięcie, wyraźny wzór i wyraźna krawędź cięcia przyczyniają się do znacznego wzrostu jakości produktów mięsnych. Bardziej atrakcyjne wizualnie porcje pozwalają naszym klientom znacznie zwiększyć możliwości sprzedaży, wzmocnić lojalność klientów i odpowiednio budować ich markę.

Po drugie: Elastyczność. Dzięki uniwersalnym rozwiązaniom TVI w zakresie porcjowania i układania produktów, przedsiębiorstwa mogą obsługiwać szeroką gamę produktów z tym samym wyposażeniem. Aspekt ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ poszczególne partie produkcyjne stają się coraz mniejsze. Linie produkcyjne nie są już przeznaczone wyłącznie dla produktów jednego typu, ale muszą nadawać się do elastycznego, a przede wszystkim szybkiego przystosowania do szerokiej gamy różnych artykułów. Nasze systemy są w stanie wykonać prawie każde zadanie porcjowania – od carpaccio, przez medaliony, sznycle, czy też rolady, po większe pieczenie oraz mięsa bez kości po mięso z kośćmi: wieprzowinę, jagnięcinę lub cielęcinę. Ponadto dzięki naszym elastycznym „uniwersalnym liniom” możemy wspierać naszych klientów w realizacji dostaw, ponieważ nawet jeśli jedna linia ulegnie całkowitej awarii, te same produkty mogą zostać przejęte przez inną linię.

Po trzecie: Zysk. Odgrywa on znaczącą rolę w zakresie kosztów. Bardzo często dzięki naszym rozwiązaniom można osiągnąć wzrost od 2 do 7%. W ogromnym stopniu poprawia to wartość dodaną produktu surowego i przeciwdziała marnowaniu produktów spożywczych.

Po czwarte: Redukcja „give away” dla stałych porcji wagowych. Dzięki wysokiej dokładności wagowej porcji oraz skutecznej kontroli i korekcie wkładanych pojedynczych tacek można osiągnąć wynik „give away” poniżej 1% dla produktów bez kości i poniżej 1,5% dla produktów z kośćmi. Podejście to opiera się na zasadach FPVO i liczbie plastrów przypadających na tackę, w ilości co najmniej czterech plastrów.

Po piąte: Redukcja kosztów eksploatacji. Nasze wysoce wydajne i częściowo wysoce zautomatyzowane rozwiązania w zakresie układania produktów umożliwiają na przykład uzyskanie bardzo wysokiej wydajności na pracownika linii. Czynnik efektywności energetycznej odnosi się głównie do tematu energii chłodniczej lub wytwarzania chłodu w celu obróbki szokowej surowca. Agregaty chłodnicze TVI pracują w obwodach zamkniętych z wydajnymi instalacjami chłodniczymi. W porównaniu z kriogenicznymi systemami tunelowymi lub kabinowymi mówimy tu o około 1/10 do 1/20 kosztów eksploatacyjnych, tak aby nasze systemy mogły się zwrócić w przeciągu maksymalnie dwóch lat.

 

W jakim stopniu temperatura produktu surowego wpływa na rezultat porcjowania lub jego jakość?

Temperatura produktu surowego jest głównym czynnikiem wpływającym na wysoką jakość porcjowania. Kontrolowana regulacja temperatury produktów surowych jest tym ważniejsza, im wyższe są wymagania dotyczące jakości, wydajności, zysku, dokładności i wyglądu. Dotyczy to wszystkich systemów porcjowania, w tym również naszych sprawdzonych serii GMS.

W zależności od produktu zalecamy niską temperaturę wnętrza chłodzonego surowca wynoszącą ok. 0° do 2°C lub 0° do 4°C oraz bardzo niewielką warstwę szronu o grubości ok. 3 do 5 mm. Bez warstwy szronu bez powstałej podczas obróbki szokowej temperatura powinna być utrzymywana równomiernie poniżej 0°C. Warstwa szronu znacznie poprawia jednak kształt i cięcie, a tym samym również przechowywanie i wygląd porcji. Daje to czyste cięcie nożem oraz równą krawędź bez strzępienia lub rozerwanych włókien. Oprócz zalet w zakresie procesu mrożenie to oferuje również dodatkowe korzyści dla klientów w obszarze trwałości i logistyki.

W tym miejscu chciałbym w szczególności wspomnieć, że nasze systemy porcjowania łączą formowanie i cięcie w jednym procesie. Umożliwia to nam stosowanie minimalnych warstw szronu, jak to właśnie opisałem. Są one często znacznie niższe niż w przypadku porównywalnych produktów na rynku lub procesów z użyciem pras zewnętrznych. To z kolei prowadzi do przewagi jakościowej, ponieważ im mniejsze tworzenie się lodu, tym mniej uszkodzeń włókien mięsnych. Kolejne zalety wynikają z ograniczenia wyciekającego soku i mniejszej zmiany barwy w opakowaniu.

 

Panie Allgaier, przyjrzyjmy się bliżej tematowi porcjowania bez pozostałości ...

Istotny temat. Formowanie odgrywa przy tym główną rolę. Dzięki optymalnemu kształtowaniu surowca uzyskuje się jednolity przekrój poprzeczny na całej długości produktu. Umożliwia to krojenie równomiernie dużych i jednakowo grubych plastrów na całej długości porcji mięsa. Eliminuje to po części tworzenie się okrągłych małych kawałków początkowych i końcowych. W niektórych przypadkach jednak, ze względów jakościowych, wymagane są kawałki początkowe i końcowe. Jednak dzięki systemom TVI można to tak dalece ograniczyć, jak to tylko możliwe.

Dzięki naszemu systemowi sterowania klient może wybrać, czy chce pokroić plastry o jak najdokładniejszej wadze w trybie stałej wagi („Fixgewicht”) i w ten sposób zaakceptować również kawałek resztkowy, czy też chce on ten teoretyczny kawałek resztkowy równomiernie rozłożyć na wszystkie inne plastry w trybie bezresztkowym („Restfrei”). Wprawdzie powoduje to niewielkie wahania wagi plastrów, można to jednak łatwo zniwelować dzięki liniom do układania oraz ich stanowiskom ważenia i kontroli, tak aby przy możliwie najmniejszym „give away” można było uzyskać jak największą wydajność surowca.

Kwestie ochrony zasobów i zrównoważonego rozwoju nabierają coraz większego znaczenia. Jakie możliwości oferują Państwo swoim klientom, aby zużycie wody i energii w celu regulacji temperatury i porcjowania utrzymywało się na możliwie najniższym poziomie?

W dziedzinie technologii maszyn stosujemy między innymi serwonapędy oraz zoptymalizowane pod kątem szarpnięć i przyspieszeń programy sterujące, a nawet oferujemy rozwiązania przyłączeniowe do systemów odzysku ciepła dla naszych agregatów chłodniczych. Z naszego punktu widzenia jednak znacznie bardziej decydującym aspektem jest wspomniany już znaczny wzrost wydajności surowców. W ten sposób zmniejsza się zużycie mięsa, a tym samym optymalizuje się wykorzystanie i wartość dodaną tego cennego, intensywnie wykorzystującego zasoby surowca.

 

Jakie elementy zaakcentują Państwo na IFFA 2019?

Oczywiście zademonstrujemy nasze kompetencje w dziedzinie automatyzacji w zakresie wysoce wydajnej linii z urządzeniami do porcjowania i maszyną pakującą. Z naszego portfolio wybierzemy GMS 1600 twincut, aby skupić całą uwagę na trójwymiarowym tłoczeniu za pomocą tego urządzenia. Rozwiązanie to charakteryzuje się znacznie mniejszą powierzchnią zabudowy, wysoką rentownością i dużą korzyścią dodatkową dla klienta, ponieważ nie wymaga ono dodatkowej prasy mięsnej.

 

Nasze ostatnie pytanie dotyczyć będzie centrum TVI Training and Application Center otwartego w 2018 roku. Co czeka tam na Państwa klientów?

Podobnie jak w przypadku MULTIVAC Training and Innovation Center w Wolfertschwenden, oferujemy intensywne szkolenia w warunkach rzeczywistych, zarówno w naszej siedzibie, jak i siedzibie naszych klientów. Szkolenia te skierowane są do wszystkich, którzy muszą zapoznać się z naszymi produktami – operatorów maszyn TVI, ale także do współpracowników z działu sprzedaży i serwisu, jak również do techników zajmujących się konserwacją i serwisowaniem maszyn. Oferta dostosowana jest do konkretnych potrzeb i umiejętności maksymalnie sześciu uczestników. Celem jest przekazanie gruntownej, szczegółowej wiedzy wszystkim uczestnikom, tak aby mogli ją optymalnie wykorzystać w swojej codziennej pracy.

 

Panie Allgaier, bardzo dziękuję za interesującą rozmowę.