Najnowszy projekt firmy MULTIVAC - maszyna typu traysealer TX 710, oferuje szerokie spektrum zastosowań dla przemysłu spożywczego. Solidna konstrukcja maszyny w połączeniu z inteligentnym sterowaniem pozwala modelowi TX 710 osiągnąć maksymalną wydajność, niezawodność i elastyczność. W celu zwiększenia wydajności, traysealer TX 710 posiada możliwość dostępu do "Smart Services", inteligentnych usług firmy MULTIVAC. Tym nowym projektem firma MULTIVAC rozszerza konsekwentnie swoje portfolio nowej generacji maszyn X-line, zapewniając sobie pionierską pozycję na rynku.

 

Maksymalna wydajność


Wydajność TX 710 wynika z optymalnego współdziałania trwałej i precyzyjnej mechaniki z inteligentnym sterowaniem. Dodatkowo traysealer ma bardzo kompaktowe wymiary, w celu zapewnienia optymalnego użytkowania powierzchni produkcyjnej. W przypadku opakowań z atmosferą można uzyskać wydajność taktowania do 25 opakowań na minutę. Także w przypadku opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, TX 710 zapewnia doskonałą wydajność do 18 cykli na minutę. Dla opakowań MultiFresh™, inteligentna konstrukcja maszyny umożliwia wydajność 10 cykli na minutę przy jednoczesnej doskonałej jakości i wyglądzie opakowania. Dodatkowo decydujące znaczenie dla szybkich i precyzyjnych procesów w zastosowaniach MAP i MultiFresh™, ma zaawansowana technologia czujników. Kontrola oparta na wielu czujnikach określa między innymi czas włączania różnych obwodów regulacji i kompensuje je docelowo przez wczesny start następujących procesów. Dodatkowo funkcja menadżera przepływu (flow manager) kontroluje wydajne serwonapędy i może precyzyjnie i bezpiecznie dla procesu realizować następujące po sobie ruchy. Gwarantuje to maksymalną wydajność oraz najwyższą stabilność procesu w każdym cyklu.

Trwała niezawodność

Stabilność procesu urządzenia TX 710 została zoptymalizowana przez dodatkową funkcję Flow Manager. Flow Manager zapewnia, że sekwencje czasowe doprowadzania, procesu pakowania oraz odprowadzania opakowań są automatycznie do siebie dopasowywane. Pozwala to wygenerować dynamiczny i bezpieczny dla produktu proces, zapewniając tym samym niezwykle równomierny jego przepływ. Na odchylenia od wartości zadanej, jak np. dłuższy czas przebywania w próżni, Flow Manager reaguje automatycznie, dopasowując to do produktu. Zbyt długi czas przebywania w próżni lub spadek ciśnienia zgrzewania są rozpoznawane przez czujnik Multi Sensor Control. Czujnik przekazuje informacje do interfejsu sterowania HMI i zatrzymuje proces w razie potrzeby, co zapewnia niezmiennie wysoką jakość pakowania.

Kolejnym gwarantem wysokiej jakości pakowania jest nowe rozwiązanie narzędziowe, X-tools. Narzędzia rozdzielają siły zgrzewania równomiernie na każdą tackę, co pozwala osiągnąć jednolity i bezpieczny rezultat pakowania. Rozwiązanie takie zapewnia dodatkowo łatwą dostępność dla operatora. Możliwość dokładnej inspekcji, czyszczenia kanałów próżniowych i gazujących, wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo procesu i produktu.

Podczas wymiany narzędzi technologia RFID wspiera płynny przebieg i zapewnia szybką gotowość TX 710. Sterownik sprawdza przy tym, czy poszczególne części formatu zostały prawidłowo zamontowane lub czy została wybrana odpowiednia receptura. W przypadku montażu nieprawidłowych części formatu lub wyboru receptury nieodpowiedniej dla narzędzia, operator otrzymuje odpowiednie wskazówki w interfejsie HMI. Dla klientów wymagających maksymalnej elastyczności dla różnych formatów, czynnik ten zwiększa znacząco bezpieczeństwo obsługi, a tym samym dostępność maszyny.

Sterowanie Multi Touch urządzenia TX 710 z nowym interfejsem użytkownika HMI 3 przyczynia się do doskonałej komunikacji z operatorem maszyny. Animacje, ustawienia wstępne i strona szybkiego dostępu, wspierają użytkownika podczas wykonywanych konkretnych czynności.

Ta i kolejne właściwości TX 710 przyczyniają się do niezmiennej jakości i sprawiają, że jest ona niezawodnym ogniwem w linii produkcyjnej.

 

Maksymalna elastyczność

Także modułowa konstrukcja urządzenia TX 710 przyczynia się do zwiększenia dostępności maszyny. Typowe dla urządzeń typu traysealer częste zmiany formatu można przeprowadzić w ciągu mniej niż pięciu minut. Przynależne systemy regulujące oraz systemy podgrzewania wstępnego umożliwiają ogrzewanie narzędzia już do temperatury produkcyjnej, dzięki czemu maszyna TX 710 jest gotowa do produkcji następnej partii bezpośrednio po zmianie formatu. Ze względu na to, że w narzędziu TX 710 zastosowano wszystkie istotne funkcje, użytkownik może bez większego nakładu zmieniać zarówno formy opakowań, jak i zastosowania. W błyskawicznym czasie można dokonać przestawienia z pakowania w atmosferze na opakowanie MultiFresh™.

W celu optymalnego wykonania całej linii, TX 710 może zostać wyposażony w różne systemy doprowadzania, w zależności od produktu, formy tacki oraz przebiegu produkcji. Jeżeli wymagania ulegną zmianie, można również elastycznie dopasować urządzenie TX 710 w późniejszym czasie.

Taka różnorodność wykonania umożliwia przetwarzanie szerokiego spektrum produktów, od owoców i warzyw, przez wyroby mięsne, wędliniarskie, ryby, drób i produkty mleczne, po wszelkiego rodzaju dania gotowe.

 

Zrównoważona przyszłość

Doskonałe wyposażenie urządzenia TX 710 ukierunkowane na przyszłość to nie tylko modułowa konstrukcja. Zastosowany układ czujników oraz techniki sterowania, inteligentne narzędzia i opcja podłączenia do MULTIVAC Cloud oferują wiele nowych możliwości.

Dla urządzenia TX 710 dostępne są inteligentne usługi, przyczyniające się w znacznym stopniu do zwiększenia wydajności i dostępności maszyny. Inteligentne usługi obejmują między innymi prewencyjne utrzymanie ruchu, sporządzanie analiz OEE lub analizę zdarzeń w maszynie. Analizy OEE przedstawiają wydajność, dostępność i jakość produkcji podłączonych maszyny w przebiegu czasowym. Uzyskany przegląd zapewnia przejrzystość i wskazuje możliwe pola działania w celu optymalizacji. Machine Event Analyzer analizuje usterki, wskazówki i komunikaty o błędach, w celu zidentyfikowania przyczyn przestojów. Na podstawie tych informacji można rozpoznać najczęstsze przyczyny przestojów, a tym samym znacznie ulepszyć proces produkcyjny w krótkim czasie.

Jeżeli urządzenie TX 710 jest połączone z MULTIVAC Pack Pilot, urządzenie wspiera użytkownika podczas ustawiania parametrów maszyny, przyczyniając się od początku do pozytywnego wyniku produkcji i pakowania.

Klienci MULTIVAC mogą już teraz lub później dokonywać wyboru różnych, opcjonalnych pakietów serwisowych. Dostępne narzędzia są do wykorzystania w każdym przypadku.

Maszyna TX 710 o wszechstronnym zastosowaniu zostanie po raz pierwszy zaprezentowana szerszej publiczności na targach IFFA 2019 we Frankfurcie. Urządzenie będzie wyposażone w narzędzie do produkcji opakowań MAP. Zostaną zaprezentowane funkcje MULTIVAC Pack Pilot, wydajność i elastyczność TX 710 oraz funkcje przyczyniające się do stabilizacji procesu.