MULTIVAC Pack Pilot – kullanım rahatlığında yeni bir boyut

MULTIVAC Pack Pilot, geniş çaplı uzmanlık bilgisini gerektirmeyen ve paketleme makinesinin en uygun ayarını yaparak makine kullanıcısını destekleyen çoklu sunucunun baz alındığı bir yazılımdır. Ayrıca RX 4.0 termoform paketleme makinesi ve MULTIVAC'ın yeni TX 710 hazır tabak kapatma makinesi için de mevcuttur; sürekli olarak yüksek paket kalitesi ve maksimum işlem güvenilirliği ile mümkün olan en yüksek verimin elde edilmesini sağlar. MULTIVAC, Pack Pilot ile yeni bir kullanım kolaylığı çağını müjdeliyor.

Personel eksikliği, düşük bir kullanım becerisi ve hiç azalmayan maliyet baskısı, günümüz endüstri dünyasında otomasyon derecesinin sürekli olarak artışına neden olan faktörler arasında sayılmaktadır. Ayrıca paketleme makineleri de olabildiğince etkin ve ekonomik olarak çalıştırılmalıdır. Pazarda ürün yelpazesinin oldukça geniş olmasından ötürü paketleme çözümleriyle ilgili maksimum esnekliğin sağlanmasına yönelik gösterilen eksiksiz çabalar, işlemlerin akıllı bir kumanda ile sağlanması bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Yeni X-line makine neslinin piyasaya sürülmesinden bu yana müşteriler, MULTIVAC Pack Pilot ile paketleme işleminin günlük zorluklarını hem elverişli hem de güvenilir bir şekilde çözmelerini sağlayan yenilikçi bir çözüme sahiptir.

Klasik kullanımlarda optimizasyon potansiyelini sonuna kadar kullanmak

Paketleme makinelerinin optimum derecede çalıştırılması için gereken bilgilerle ilgili olarak birçok şirketteki yetersiz bilgi birikimine rağmen, MULTIVAC Pack Pilot şirketlere önemli bir katma değer sunmaktadır. MULTIVAC Pack Pilot’un klasik kullanım senaryoları arasında makinenin çalıştırılmasının yanında ürün değiştirildiği zaman yeni parametreleri ortaya koymak veya hatalı ayarların belirlenmesinde ve düzeltilmesinde kullanıcı operatörü desteklemek gibi örnekler sayılabilir.

Makinenin çalıştırılması ve üretimin başlatılması

MULTIVAC Pack Pilot, paketleme makinesini çalıştırmak için kullanıcıya en uygun temel ayarları sunmaktadır. Bu, başlatma eğrisini optimum makine parametrelerine ulaşılan noktaya düşürür, böylece başlatma kayıplarını azaltır. 

Paketleme makinesi, MULTIVAC Pack Pilot ile üretime başlarken zaten en uygun şekilde ayarlandığı için; üretim başlangıcından hemen sonra yüksek vuruş performansıyla kaliteli paketler üretilebilir. Bu, ürün, ambalaj malzemesi ve üretim süresine ilişkin ciddi tasarrufların elde edilmesini sağlıyor. Operatör, yeni tariflerin oluşturulması için ilgili paket, paketleme malzemesi ve ürün özelliklerini seçiyor. Kurulan belirli kalıp seti için verilerle birlikte çalışan makine, parametreleri neredeyse optimum çalışma noktasına ayarlar.

MULTIVAC Pack Pilot, sadece tanımlanmış parametreleri olan bir veri tabanından beslenmez. Her yıl 1.000'den fazla makine kurulumundan elde edilen MULTIVAC'ın uzmanlık bilgilerine erişebiliyor. MULTIVAC Pack Pilot, gerekli olan parametreleri bir Rule Engine(kural motoru) tabanında yenilemektedir. Bu taban, uyarlanan sistem olarak, ilgili makine parametresi için kesintisiz bir optimizasyon sağlamaktadır. Bu ise özellikle yüksek bir proses güvenliğini sağlamaktadır.

Üretim ve malzeme değişikliği sırasında makinenin parametre ayarları

Önceden, yeni bir paketleme malzemesi çalıştırıldığında, paketleme makinesinin ayarlarının deneyimli personeller tarafından manuel olarak değiştirilmesi gerekirken; MULTIVAC Pack Pilot'ın kullanımı sayesinde artık değişimin daha az deneyimli operatörler tarafından da yapılmasına olanak sağlanıyor. MULTIVAC Pack Pilot, belirli bir uygulama için makine ayarlarını otomatik olarak sağlar ve bu ayarlar operatörler tarafından yapılan bireysel ayarları da dikkate alarak optimum çalışma noktasına mümkün olduğunca yakındır.

MULTIVAC Pack Pilot tarafından yeni film kalitesi ve buna ait olan makine parametreleri belirlendiği an, kullanıcı, MULTIVAC Pack Pilot üzerinden ilgili malzemeyi kolaylıkla seçebilmektedir. Bu malzeme, makinenin temel ayarlarına ilişkin seçici bir role sahiptir. Bu temel ayarlar gerek duyulduğu takdirde kullanıcı tarafından manuel olarak adapte edilebilir, ancak bunun için kullanıcının deneyimi önemlidir. Parametreler nihai olarak artık tanımlanmışsa, bunlar reçete olarak makineye kaydedilmektedir. Ancak, film henüz MULTIVAC Pack Pilot'a dahil edilmezse, operatör film için gerekli verileri manuel olarak girebilir. Kural motorunun temelini kullanarak makine için en uygun ayarı tanımlar ve parametreleri buna göre ayarlar. Burada da operatör tarafından parametrenin manuel bir adaptasyonu mümkündür. Bu parametreler tekrardan reçete olarak kaydedilmektedir.

Makine, seçilen filmin işlenecek temel ayarlarını MULTIVAC Pack Pilot ile belirlediği için yeni malzemeye dönüşüm için gerekli olan süre önemli oranda kısaltılabilmektedir. Ayrıca parametreler filmlerin en yakın işletim noktasında işlenebilmesini ve eşit oranda yüksek bir paketleme kalitesini hedeflemesini sağlamaktadır. Örneğin alternatif paketleme malzemesi türleri veya paket hacmini azaltmak için mevcut filmlerin daha ince versiyonları gibi farklı deneme materyalleri üzerinde testler gerçekleştiriliyorsa, MULTIVAC Pack Pilot zaman ve test malzemesi tüketimini minimize etmeye önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Farklı materyalleri kullanma konusunda çok az deneyime sahip olan operatörler bile, bu teknik bilgiden faydalanabilir. Bu da bilgiyi elde etmek için harcadıkları eforu ortadan kaldırır. MULTIVAC Pack Pilot, paket üretirken malzeme tüketimini azaltmada önemli bir katkı sağlayabilir.

Başka bir tipik senaryo da paket derinliğini değiştirmektir. Bir paket yüksekliği değiştirildiğinde ve derinlik değişikliğinde, film için yeni kalıp ayarları gerektiğinden paketleme makinesi sıfırlanmalıdır. Bu sırada reçete olarak makineye sonradan kaydedilebilen manuel adaptasyonlar da yapılabilir.
MULTIVAC Pack Pilot'un bilgi kapsamı genişleyecektir. Bu şekilde paketlenecek ürünün kalitesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan makine parametresi belirlenmelidir. Ayrıca, belirli bir ürün için maksimum raf ömrünün elde edilmesiyle ilgili bilgilerin elde edilmesi planlanmaktadır. Buna bir örnek, paketteki modifiye edilmiş atmosferin, özel ürünün gerçek gereksinimlerine tek tek eşleştirilmesidir.

 

Yanlış ayarlar durumunda yedekleme

Makine henüz en uygun şekilde parametrelendirmediği takdirde yanlış ayarlar MULTIVAC Pack Pilot ile belirlenebilmekte ve ilgili standart ayarlarla değiştirilebilmektedir. Bu işlev parametrenin hem bilinçli hem de bilinçsiz manipüle edilişinde kullanılabilir. Operatör sıklıkla makinedeki hangi ayarın doğru olmadığını tespit edemediği zaman, çok sayıda değişkeni olan yüksek bir karmaşıklık söz konusu olur. 

Perspektif ve görünüm

Pack Pilot'un gelişimi ile birlikte MULTIVAC, pazardaki yeni gereksinimleri karşılamak için gelecekte sistematik olarak geliştirilmeye devam edecek akıllı bir yardımcı yarattı. MULTIVAC Pack Pilot, makine operatörünü örneğin çeşitli ürünlerin paketlenmesine yönelik en uygun ambalaj malzemelerin seçiminde desteklemektedir. Bunu ise paketlenecek ürünün seçilmesi ile en uygun film malzemelerini ve ilgili makine parametresini kullanarak yapmaktadır. MULTIVAC müşterileri, gelecekteki paketleme konseptlerinin geliştirilmesiyle bağlantılı olarak yeni olanaklardan istifade edebilmektedir. Buna örnek olarak, MULTIVAC Pack Pilot olmadan önemli miktarda malzeme israfı ve çok fazla zaman içerebilecek yeni malzemelerin test edilmesi verilebilir.