Makİne mühendİslİğİnde eNDÜSTRİ 4.0 - MULTIVAC dİjİtalleşmeyİ nasıl desteklİyor ve gelecek İçİn nasıl hazırlanıyor

MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG’nin Direktörü ve CTO’su Guido Spix ile yapılan röportaj

Endüstri 4.0, makine yapım endüstrisi dahil olmak üzere her yerde konuşuluyor - bize kısaca Endüstri 4.0’ın Alman makine mühendisliği alanında nasıl bir önem taşıdığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Genel olarak ülkemizde makine mühendisliği alanında Endüstri 4.0 iyi durumda ve ilk oryantasyon sürecinden çıktığını söyleyebiliriz. Çözüm yaklaşımları için birçok sayıda teknoloji şimdiden mevcut. Çok sayıda firma bir ağ içine dahil edilmiş veya özdenetimli süreçleri kullanıyor ve aynı zamanda IT tabanlı otomasyon çözümleri kullanıyor. Ancak Endüstri 4.0 konusu kapsamlı genellemelerle değerlendirilemez. Benim görüşüme göre, piyasadaki şirketler için esas olarak iki ayrı eylem dizisi var: Birincisi, üretim sürecinin doğru bir şekilde geliştirilmesinden başlayarak, organizasyonda dijitalleştirme ve ağ oluşturma temel unsurlarıyla Endüstri 4.0’ın tanıtılması ve uygulanmasıyla ilgili büyük zorluktur. Bilhassa şirket sınırlarının dışındaki ağlara ve ulusal sınırların ötesine geçmek için. Burada güvenli veri alışverişi, veri kullanımı ve yasal çerçeve ile ilgili sorular cevaplandırılmalı. Çünkü Endüstri 4.0, bilgilerin serbest alışverişi olmadan düşünülemez. Buna ek olarak dijital ağ kurmak için gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Tüm bunlar için firma ekonomik değerleri göz önünde bulundurarak; sadece teknoloji ve süreçleri değil, aynı zamanda insanları ve organizasyonu dikkate alarak kendine ait bir strateji geliştirmelidir. Ayrıca mevcut teknolojiler ile çözümlerin, akıllıca birbirine bağlanması da önemli bir görevdir.

İkincisi, makine imalat sanayisindeki şirketler, kendi ürün yelpazesine yön vermek zorundadırlar: Mevcut çözümlerin daha da geliştirilebilir olduğu düşünüldüğünden, Endüstri 4.0 uyumlu hale getirilebilecekleri düşünülmektedir. Ancak; ürün yenilikleri ve ürünler ile üretimin dijitalleşmesi ve ağ yoluyla bağlanmasıyla oluşturulmuş yeni iş modellerinin oluşturulması da tamamen gerçekçi bir senaryodur. MULTIVAC uzun bir süredir zaten yoğun bir şekilde bu konuda çalışmaktadır.

Bu konudan devam edelim Sayın Spix. Endüsti 4.0 ile MULTIVAC ne kadar ilgili?

Dijitalleşme ile birlikte firmamız için farklı yaklaşım imkanları doğruyor. İlk ve en başta akla gelen bakış açısı, mevcut süreçleri, daha da verimli hale getirerek ve bundan müşterilerimiz için ek bir fayda elde etme hedefidir. Bunu birçok alanda gerçekleştirdik - burada aklıma Wolfertschwenden’de geçen yıl faaliyete başlayan lojistik merkezimiz geliyor ve Avrupa’da hem müşteriler hem de ortaklarımız için yedek parça tedarikini sağlamaktadır. İleri derecede depo teknolojisi yüksek performanslı IT ve modern lojistik yapıları birbirine mükemmel şekilde uyum sağlayarak iş akışlarının kesintisiz uygulanmasını, yüksek verimlilik şeffaflık ve maksimum çalışma performansı sağlamaktadır. 

Bir başka önemli konu da “Dijital üretim”, yani üretim süreçlerimizin entegre gösterimi ve kontrolüdür. Burada da akıllı, verimli, yazılım destekli ve en önemlisi birbirleri ile bir ağ dahilinde bağlanmış üretim teknolojileri gereklidir çünkü sadece IT sistemleri ile Industrie 4.0’e ulaşılamaz. Avantajları bellidir: Siparişlerin gerçek zamanlı takibi, çok güncel veri stoku, geçiş sürelerinin optimizasyonu ve son olarak teslimat sürelerine sadık kalma ve piyasanın ihtiyaçlarına hızlı biçimde karşılama imkanı.

Ek olarak dağıtım alanında da süreçlerimizi dijital hale getirdik - burada dikkatinizi müşteri portalımıza ve çeşitli E-ticaret platformlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdiden yedek parça ticaretimizin büyük bir kısmını kendimize ait Webshop üzerinden gerçekleştiriyoruz ve müşterilerimizi EDI veya OCI vasıtası ile Shop sistemlerimize doğrudan bağlayarak kendilerine büyük bir imkan sunabildik.

 

Az önce kendi firmanızda mevcut süreçleri dijital hale getirme konusundaki yaklaşımınızdan bahsettiniz. İkinci yaklaşımınızı, müşterilerinize dijital servis hizmetlerinin sunulmasına görebiliyor musunuz?

Kesinlikle. Biz buna “Smart Services” diyoruz. Smart Services hizmetimiz altında müşterilerimizdeki ambalajlama süreçlerini optimize etmeye devam ettirmeye ve daha verimli hale getirmeyi topluyoruz. Smart Services için örnek verecek olursak, Predictive Maintenance gibi hizmetler veya işletmeciye ambalaj makinaları hakkında bir durum analizi yapmaya imkan veren OEE analizlerini oluşturmak ve ambalajlama süreçlerini optimize etmeye devam etmeyi sayabilirim. Ayrıca ambalaj makinalarının müşteri portalımıza ve Shop sistemlerimize bağlanması ve böylece aşınma parçaları için otomatik yedek parça siparişlerinin oluşturulması da akla gelebilir. Böylece müşterilerimizdeki onarım işlemi büyük ölçüde kolaylaştırılabilir. Bunun dışında yeni nesil X-line makinelerimizi Pack Pilot ile donatıyoruz. Maksimum üretimin yanı sıra Pack Pilot, sabit bir ambalajlama kalitesine ve maksimum ambalajlama güvenliğine de katkı sağlamaktadır.

 

Pack Pilot nasıl çalışıyor?

Pack Pilot yardımı ile makineler geniş uzmanlık bilgisi olmadan da ayarlanabiliyor. İşletmeci, yeni tariflerin oluşturulması için ambalaj, ambalajlama malzemesi ve ürün özelliklerini seçiyor. Kullanılan kalıpların verileri ile kombine olarak makine kendini optimum işletme noktasına çok yakına biçimde parametrelendiriyor. Makine, Pack Pilot sayesinde üretim başlangıcında bile iyi şekilde ayarlıdır ve maksimum ambalaj güvenliğine, değişmeyen kaliteye ve en yüksek vuruş performansı ile çalışma başlangıcı kayıpları olmaksızın paketler üretiyor. Burada önemli bir nokta da makinenin Pack Pilot tarafından kullanıcı bilgisi olmadan da işletilebiliyor olmasıdır. Ek olarak, çalışma başlangıcı kayıplarının olmaması, ürün, ambalaj malzemesi ve üretim süresine ilişkin ciddi tasarrufların elde edilmesini sağlıyor.

 

Güncel veriler Pack Pilot’a nasıl giriliyor?

Pack Pilot, MULTIVAC Cloud’a bağlanarak, çeşitli ambalajlama malzemelerinin işlenmesine ilişkin optimum makine parametrelerini içeren MULTIVAC firmasının uzmanlık bilgisine erişebiliyor. Bu bağlamda, MULTIVAC firmasının uzmanlık bilgisi, yıllık 1000’den fazla yeni otomatik ambalajlama çözümünü gerçekleştirerek sürekli geliştirilmeye devam ettiğini belirtmek isterim. Müşterilerimiz bu geniş uzmanlık bilgisinden Bulut’a bağlanarak faydalanıyor.

 

Smart Services özelliğinin kullanılabilmesi için hangi ön koşullar yerine getirilmelidir?

Temel donanım olarak ambalaj makinalarımızın sensör teknolojisi ile donatılmasıdır. Böylece MULTIVAC X-line süreçlerin denetlenmesi ve kumandası için çok sayıda sensöre sahiptir. Burada Multi Sensor Control tüm ilgili süreç parametrelerini kaydeder. Bu süreç değerlerinin ve işlemlerinin kaydedilmesi ile formlama, tahliye ve yapıştırma gibi münferit kısmı süreçlerin kapalı kontrol devrelerinde optimize edildiğinden, makineyi sürekli optimum işletme noktasında çalıştırılabilmeyi elde etmekteyiz. Diğer taraftan tahmin edilen süreçlerinden olan sapmalar algılanır ve böylece ambalajların kalitesini güvence altında almaktadır. Ek olarak bu süreç değerleri, örneğin önleyici servis için değerli bir temel oluşturmaktadır. Buradan ikinci ön koşula, yani makinelerin, ambalaj makinalarının ilgili süreç verilerini aktarabildiği MULTIVAC Cloud’a bağlanmasına geliyoruz.

 

Çok sayıda müşteri makinelerin bulut sistemlerine bağlanmasına sıcak bakmamaktadır. Bu soru karşısında MULTIVAC firması nasıl bir yol izliyor?

MULTIVAC süreç verileri ve üretim verileri arasındaki farkı çok belirliyor. Ambalaj makinalarımızın MULTIVAC Cloud’a bağlanması sadece süreç ile ilgili bilgilerin aktarımına yaramaktadır. Müşterilerimiz için örneğin ambalajlanmış ürün gibi üretim veya müşteriler ile ilgili verilere çok daha önemlidir. Bu nedenle bu bilgileri sadece müşterilerimize sunuyoruz.

 

Piyasadan geri bildirim almaya başladınız mı?

Bildiğiniz gibi, X-line modelini ilk kez seçili müşterilerimize interpack 2017 fuarında sunduk - ve belirgin biçimdeki özellikle ambalaj güvenliği ve ambalaj kalitesi ve üretim verimi gibi alanlardaki geliştirme sayesinde oluşturduğumuz makine konseptinin çok olumlu tepkiler alacağından eminim. Geliştirme işleri çerçevesinde bu konsepti birkaç müşteri ile görüştük ve sadece olumlu geri bildirimler aldık.

 

MULTIVAC firması iş süreçlerinin dijitalleştirme ve dijital hizmetlerin sunulmasının yanı sıra, dijitalleşme için başka yaklaşım açılarına sahip mi?

Tabi ki kendi açımızdan, piyasamızdaki iş modellerinin değişimi ile yeni yaklaşımlar oluşmaktadır. Burada gıdalar ile online ticaretini belirtmek isterim. Piyasa araştırmacıları, önümüzdeki on yıl için tüketim davranışı şu anda gerçek alışveriş imkanlarının yoğunluğu ve belirli bir çekingenlik olmasından dolayı biraz çekimser olmasına rağmen, büyük ölçüde artacağını öngörmektedir. Tedarikçi tarafında ekonomik ve tüketicilere uygun lojistik konseptlerin eksikliğine gıda ile ilgili yasalar, ürünlerin kullanım ömrü, yüksek gönderim masrafları ve düşük marjlar eklenmektedir. Buna rağmen: Şu anda on yıldaki bir milyar Avro’dan, yıllık yediden fazla milyar Avro’ya yükselmesi beklenmektedir.

Bunun gıda sanayisi üzerinde etkileri vardır. Değişen tüketim davranışları doğrudan ambalajların tasarımına etki etmektedir. POS’ta ürün korumanın yanı sıra ürünü cazip bir şekilde ambalajlanmış olması gerekmektedir. Çevrimiçi ticarette bu fonksiyon daha az önemlidir. Burada ambalaja, verimli bir gönderimi ve optimum derecedeki ürün korumasını sağlamak için verilen hangi forma sahip olması ile gerektiği ile çok daha fazla ilgilenmeliyiz.

Bir başka nokta da, en küçük parti büyüklüklerinin üretimindeki yeni zorluklara neden olan ambalajların giderek daha çok bireyselleşmesidir. Ayrıca çevrimiçi ticaretin, lojistik zincirin izlenebilirliği sanayi sektörüne yapılan büyük bir meydan okumadır.

MULTIVAC firması, diğer piyasa katılımcıları ile birlikte bu sorulara cevap bulabilmek için çeşitli inisiyatiflere katılmaktadır.

Sayın Spix, bu aydınlatıcı ve çok ilgi çekici sohbetimiz için teşekkür ederiz.